اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده تخمیر با جوی مالت نشده – تاثیر اضافه کردن جو مالت شده و آنزیم تجاری (باسیل spp.)

مقاله انگلیسی  Mashing with Unmalted Barley—Impact of Malted Barley and Commercial Enzyme (Bacillus spp.) Additions  همراه با ترجمه فارسی (تخمیر با جوی مالت نشده – تاثیر اضافه کردن جو مالت شده و آنزیم تجاری (باسیل spp.)  (پی دی اف متن اصلی همراه با ترجمه)

لینک مقاله زبان اصلی در سایت :  http://www.mbaa.com/publications/tq/tqPastIssues/2005/Abstracts/TQ-42-0184.htm

دکلان ال۱. گود، هایلد اچ­­­­۱. واینگارد۱، و الکه ک. آرند۲

۱- سازمان علوم غذایی و دارویی، بخش بیولوژی، دانشگاه ملی ایرلند، کالج کورک، ایرلند

۲- ­سازمان علوم غذایی و دارویی، دانشگاه ملی ایرلند، دانشگاه کورک، ایرلند

 

چکیده به همراه ترجمه  :

Abstract
This paper reports on the effects that the addition of both malted barley and commercial enzymes (Bacillus spp.) has on the processability and quality of worts when brewing with inclusions of raw barley. Increased inclusion of malted barley resulted in increases in extract recovery levels, wort alpha-amino nitrogen levels, and fermentability and in decreases in wort viscosity and beta-glucan levels. While increases in wort amino acid levels resulted from inclusions of high levels of malt, the endogenous malt enzymes were found to exhibit very poor raw barley protein-hydrolyzing ability. Likewise, the endogenous malt amylases were found to exhibit very poor raw barley starch-hydrolyzing ability. As the level of malt was increased, its raw barley hydrolytic effects decreased. When mashing with 100% raw barley substrate and commercial enzymes, exogenous protease (B. subtilis) additions yielded increases in total soluble nitrogen levels, alpha-amino nitrogen levels, wort color, and extract recovery levels. However, the protease efficiency decreased as the level of protease was increased. Exogenous beta-glucanase (B. subtilis) had little impact on mash filtration, but it reduced high-molecular-weight wort beta-glucan levels. Exogenous alpha-amylase (B. subtilis) was found to have the greatest positive impact on mash separation. Likewise, exogenous alpha-amylase level increases resulted in higher wort glucose and maltotriose levels and lower maltose levels. Optimal addition of an exogenous high-heat thermostable alpha-amylase (B. licheniformis) in combination with the exogenous alpha-amylase (B. subtilis) was found to be necessary for complete starch conversion and maximum extract recovery from the raw barley substrate.

 

چکیده:

این نوشته تاثیرات اضافه کردن جو مالت شده و آنزیم های تجاری (باسیل spp.) بر روی فرآیند و کیفیت تخمیر هنگامی که از جوی خام در مایع تخمیر استفاده می کنیم، بررسی می کند. افزایش مقدار جوی مالت شده،‌باعث افزایش مقدار عصاره گیری، مقادیر α آمینونیتروژن و تخمین پذیری می شود، و کاهش در مقادیر β گلوتان و گرانروی (ویسکوزیته) مایع خمیر آبجو می شود. در حالی که افزایش در مقدار امینو اسید مایع خمیر به دلیل مقدار بالای مالت می باشد، دریافتیم که آنزیم های درونی مالت توانایی بسیار کمی در تجزیه پروتئین جو خام دارند. همچنین آمیلازهای درون مالت توانایی بسیار اندکی در تجزیه نشاسته جوی خام دارند. همراه با افزایش سطح مالت تاثیرات تجزیه کنندگی جوی خام آن کاهش می یابد. هنگام تخمیر با ۱۰۰٪جوی خام و آنزیم های تجاری، پروتئاز اضافه شده (ب.سابتیلیز) مقادیر کلی نیتروژن قابل حل، α آمینو نیتروژن، رنگ مایع خمیر و مقادیر عصاره گیری را افزایش می دهد. با این حال افزایش آنزیم پروتئاز، سبب کاهش کارایی آن شد. آنزیم گلوکاناز (ب. سابتیلیز) تاثیر زیادی در فرآیند پالایش و تصفیه نداشت اما سبب کاهش سطح گلکوکان مخمر می شد. مشخص شد که آنزیم آمیلاز اضافه شده بیشترین نقش مثبت را در بالابردن راندمان تصفیه ایفا می کند. به همین ترتیب افزایش سطح α آمیلاز باعث افزایش مقادی گلوکز و مالتوتروز در مخمر و کاهش مقدار مالتوز شد. برای تکمیل فرآیند تبدیل شدن نشاسته و برای به حداکثر رساند راندمان پالایش، مقدار بهینه ای از ترکیب آنزیم α آمیلاز با ثبات شده با حرارت (ب. لیکنفورمیس) و آنزیم آمیلاز (ب. سابتیلیز) نیاز است.

 

برای خرید و دانلود فایل ترجمه همراه با متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید

90,000 ریال – این محصول را میخواهم