اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدل تجاري (Business Model)

مقاله انگلیسی در رابطه  (Business model)  به همراه ترجمه  فارسی (مدل تجاري) که مقدمه ای از ان را در زیر می بینید

Business Model

What is a business model?

A business model is nothing else than a representation of how an organization makes (or intends to make) money. This can be nicely described through the 9 building blocks illustrated in the graphic below, which we call “business model canvas”.

The business model topic is very popular among business people today because in various industries we can see a proliferation of new and innovative business models (i.e. new ways of making money). In several industries new business models are threatening or even replacing established companies and conventional ways of doing business. Just have a look at the music or airline industry.

مدل تجاري چيست ؟

مدل تجاري چيزي بغير از تعريف نحوه كسب درآمد يك سازمان نيست ! اين معرفي را مي توان به آساني از طريق   9 بخش كه در زير با عنوان ” “Business Model Canvasبه تصوير كشيده شده است را توصيف كرد .

امروزه ، واژه “طرح تجاري ” بدليل كثرت و تنوع مدل هاي تجاري جديد (بطور مثال  راه هاي جديد پول درآوردن)در بين بيشتر مديران عبارتي شناخته شده است .

مدل هاي تجاري جديد در بسياري از صنايع ، مخاطره آميز و يا حتي جايگزين شركت هاي تاسيس شده و اصول قراردادي اجراي تجارت هستند . اجازه دهيد با هم به صنعت موسيقي و يا هواپيماسازي نگاهي بياندازيم .

برای خرید و دانلود مقاله کامل لاتین به همراه ترجمه آن روی لینک زیر کلیک کنید