اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس مدیریت تطبیقی پیام نور 12نیمسال

سوالات + جواب تستی و تشریحی درس مدیریت تطبیقی
کد های درس : 1218044

مخصوص رشته های مدیریت دولتی

12 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 + پاسخنامه
نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه +تشریحی
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه+ تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه

تابستان 89 + پاسخنامه + تشریحی

تابستان 88 + پاسخنامه

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید