اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس مبانی جامعه شناسی پیام نور 16نیمسال

سوالات + جواب تستی درس مبانی جامعه شناسی / مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 1
کد های درس : 1222062-1222001-1222067-1222139-1222070 – 1211359-1217210-1222062-1222076-1222223
مخصوص رشته های راهنمایی و مشاوره – حسابداری – روانشناسی- آمار- علوم اقتصادی – ریاضایت و کاربرد ها – تمامی گرایش های علوم اجتماعی – علوم ارتباطات اجتماعی –  – علوم کامپیوتر

16 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول  94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه
نیمسال اول 91- 90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89+ پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
نیمسال اول 88-87 + پاسخنامه

تابستان 90 + پاسخنامه

تابستان 91 +پاسخنامه

 

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید