اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس فیزیولوژی عمومی( اعصاب و غدد )پیام نور 11نیمسال

سوالات + جواب تستی درس فیزیولوژی عمومی ( اعصاب و غدد ) کد های درس : 1112001-1112002-1112003
مخصوص رشته های روانشناسی (عمومی و چندبخشی ) –علوم تربیتی (راهنمایی و مشاوره) دانشگاه پیام نور

11 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 + پاسخنامه
نیمسال اول 91- 90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89+ پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87
نیمسال اول 88-87

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید