اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس زبان تخصصی (کامپیوتر و فناوری اطلاعات) پیام نور 11نیمسال

سوالات + جواب تستی + جواب تشریحی درس زبان تخصصی کد های درس : 1115074-1225008-1511015
مخصوص رشته های مهندسی کامپیوتر (سخت افزار – نرم افزار ) – علوم کامپیوتر – مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها

11 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه تستی و تشریحی

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 +پاسخنامه
نیمسال اول 91- 90 +پاسخنامه

از این سال به بعد سوال تشریحی نداشته

از این سال به قبل سوال تشریحی هم داشته

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه تستی + پاسخنامه تشریحی

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید