اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس دستور و نگارش1 پیام نور (تمام ترم ها)

سوالات + جواب تستی درس دستور نگارش1
کد های درس : 1212049 – 1212107
مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی

12 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92
نیمسال اول 93- 92

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 +پاسخنامه
نیمسال اول 91- 90

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه+تشریحی

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه+تشریحی
نیمسال اول 89-88

نیمسال دوم 88-87+تشریحی

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید