اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس خواندن و درک مفاهیم1 پیام نور 13نیمسال

سوالات + جواب تستی درس خواندن و درک مفاهیم1
کد های درس : 1212045 -1225004  -1225111
مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی

13 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال اول 91- 90

نیمسال دوم 90-89
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه+تشریحی

نیمسال دوم 89-88
نیمسال اول 89-88

تابستان 89 +پاسخنامه

تابستان 90

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید