اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس حقوق اساسی1 پیام نور 16نیمسال

سوالات + جواب تستی درس حقوق اساسی 1 کد های درس :1223022
مخصوص رشته های حقوق – حقوق خصوصی – حقوق بین الملل

16 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه

مـحتویـات فایل:

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93- 92 + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 +پاسخنامه
نیمسال اول 91- 90 +پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
نیمسال اول 88-87 + پاسخنامه

تابستان 89 +پاسخنامه

تابستان 90 +پاسخنامه

تابستان 91

تابستان 92

 

برای خرید و دانلود کامل نمونه سوالات و پاسخ نامه ها روی لینک زیر کلیک کنید