اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تحقیق درس آمار – تأثير موسيقي بر يادگيري

پروژه کامل درس آمار در رابطه با تاثیر موسیقی بر یادگیری دارای تمامی نمودار ها ، پرسشنامه و …  به صورت ورد (قابل ویرایش) 55 صفحه

فهرست

مقدمه :

سئوال 1: شما چند سال داريد؟

نمودار ميله اي  :

نمودار مستطيلي.

نمودار چندبر فراوانی.

نمودار دايره اي.

نمودار درختي :

سئوال2 : تحصيلات شما چقدر می باشد؟

سئوال  3 : آيا موسيقي بريادگيري تأثيردارد ؟

سئوال 4 ـ زمانی که در هفته صرف موسيقي مي کنيد چقدر می باشد؟

سئوال 5 ـ چه سبک موسيقی گوش می کنيد؟

سئوال 6 ـ دليل استفاده شما از موسيقي چيست؟

سئوال 7 ـ آيا موسيقی بر روی شما تاثيری دارد؟

سئوال 8 ـ  آيا هنگام مطالعه دروس از موسيقی استفاده می کنيد؟

سئوال 9 ـ  آيا موسيقی در هنگام يادگيری دروس تاثيری دارد؟

سئول  10 ـ آيا تمايل داريد در هنگام يادگيری دروس از موسيقی استفاده کنيد؟

سئوال 11 ـ  آيا به ديگران پيشنهاد می دهيد که موسيقی استفاده کنند؟

شاخصهاي مركزي :

چارك ها و نمودار جعبه اي :

واريانس :

انحراف معيار :

ضريب تغييرات :

نتيجه گيري :

پرسشنامه تاثير موسيقی بر يادگيری.

 

برای خرید و دانلود کامل فایل ورد تحقیق روی لینک زیر کلیک کنید

20,000 ریال – این محصول را میخواهم