اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

بازاریابی الکترونیک درشبکه های اجتماعی بررسی موردی فیسبوک

مقاله فارسی کامل در رابطه با  بازاریابی الکترونیکی (بررسی موردی  فیسبوک)  دارای 66 صفحه در فرمت ورد (قابل ویرایش ) همراه با فهرست ، مقدمه نتیجه گیری ، منابع

فهرست مطالب این مقاله را در زیر مشاهده می کنید

فصل اول مقدمه و بیان مسئله. 1

مقدمه. 2

بيان مسئله : 3

طرح سوال. 4

کلمات کلیدی.. 4

فصل دوم تعاریف.. 5

اينترنت و web. 6

تجارت الكترونيكي.. 6

كسب وكار الكترونيكي.. 7

عوامل تضمين كننده موفقيت در بازاريابي الكترونيكي.. 11

بازاريابي پست الكترونيكي.. 12

بازاريابي موتورهاي جستجو. 12

بازاريابي با استفاده از تركيب پست الكترونيكي و وب سايت.. 13

فصل سوم  کلیات تحقیق.. 14

علل تشکیل و نیاز به بازار الکترونیکی.. 15

جایگاه بازاریابی هدف دار و انبوه در بازارهای الکترونیکی.. 17

تقسیم بازار 18

الف) تقسیم بندی بازار بر اساس عوامل جغرافیایی.. 20

ب) تقسیم بندی بازار بر اساس عوامل اجتماعی و جمعیتی.. 20

پ) تقسیم بازار بر اساس عوامل اقتصادی.. 21

ت) تقسیم بازار بر اساس عوامل اجتماعی.. 22

ث) تقسیم بندی بازار بر اساس شاخص های رفتاری.. 22

هدف گیری در بازار 24

تثبیت موقعیت در بازار: 25

ارائه مزیت در رقابت.. 26

جایگاه یابی در بازار و تثبیت موقعیت در بازار 27

طبقه بندی مشتریان. 28

چگونگی تقسیم بندی مشتریان بر اساس مقیاس سود آوری.. 29

تعیین لایه های د سترسی در وب سایت برای گروههای مختلف.. 30

روشهای بازاریابی الکترونیکی.. 32

بازاریابی زنجیره ای.. 32

پست الکترونيکي.. 32

تبليغات اينترنتي.. 33

موتورهای جستجو گر. 35

بازاريابي ويروسي.. 36

شبکه‌هاي اجتماعي و ابزارهاي جديد فناوري و کاربرد آن در افکارسنجي فرهنگي.. 38

روابط انسانی با تار و پود مجازی.. 39

معروفترين شبکه هاي اجتماعي ايران. 40

تاریخچه شبکه اجتماعی ‌ ‌ 41

شبکه اجتماعی و تبلیغات آنلاین ‌ ‌ 41

شبکه‌های اجتماعی و انتقال فرهنگ‌ها ‌ ‌ 41

شبکه اجتماعی و اعتماد و صداقت.. 42

مزیت اصلی شبکه‌های اجتماعی.. 42

شبکه های اجتماعی معروف جهانی.. 43

فیسبوک در ایران. 45

درآمد فیس بوک از سال 2006 تا سال 2010 در جدول ذیل آمده است. 46

بازاریابی اینترنتی در فیس بوک.. 48

فصل چهارم  بحث و نتیجه گیری.. 55

شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک.. 56

شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی.. 56

بازاریابی اجتماعی.. 57

مزایای بازاریابی با شبکه های اجتماعی.. 58

معایب بازاریابی با شبکه های اجتماعی.. 58

نتیجه گیری.. 60

منابع. 61

 

برای خرید و دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

45,000 ریال – این محصول را میخواهم